۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه

ورود به قلمرو سیاست یعنی ترک کردن موقعیت انفرادی


ورود به قلمرو سیاست یعنی ترک کردن موقعیت انفرادی، یعنی ارتقاء به سوی دیگران و ارتقاء دادن حال به آینده. ... بشر باید آزادی خود را به عهده گیرد. تنها به این قیمت است که می تواند واقعاً از آنچه هست فرا رود. و این اخلاق حقیقی است. تنها به این قیمت بشر میتواند واقعاً قلمروی را که باید در آن عروج حاصل کند بنیان نهد و این تنها سیاست ارزنده است. به این قیمت عمل بشر به نحوی غیرانتزاعی در جهان ثبت می شود، و جهانی که در آن به عمل می پردازد جهانی خواهد شد دارای معنی و مفهوم، یعنی جهان بشری.
 نقد حکمت عامیانه، سیمون دوبوار ، ترجمه: مصطفی رحیمی، نشر آگاه، چاپ دوم، 1354 ، صفحات 56 و 71

 پای نوشت: این متن از مقاله "آرمانگرایی اخلاقی و واقعگرایی سیاسی" انتخاب شده است. 
در ضمن مقاله ی چهارم این کتاب در مورد انتقام و کیفر هست که واقعا خواندنی است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر