۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه

آقای نخست وزیرآقای نخست وزیر مشروب نمی خورد
آقای نخست وزیر دود نمی کشد
آقای نخست وزیر در خانه ای حقیر اقامت دارد
ولی بیچارگان حتی خانه ی حقیری هم ندارند .
کاش گفته می شد :
آقای نخست وزیر مست است
آقای نخست وزیر دودی است
اما حتی یک فقیر میان مردم نیست .

برتولت برشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر