۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

خاطره هایم از جمهوری اسلامی


خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
 اشک مادران و ماتم و خون بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 اعدام و زندان و حبس آزادی بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
اعدام درهر کوی و برزن و بوم بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 قتل ندا و سهراب در خیابان بود .

خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
قتل ستار بهشتی کارگربلاگر بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
آدم ربائی شایگان بلاگر بندری بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
اختلاس سه هزار میلیاردی بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
سعید مرتضوی جلاد کهریزک بود.

خاطره هایم از جمهوری اسلامی 
دشنه و کارد در سینه فروهرها بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
قتل های زنجیره ای وحمله به کوی بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 قتل پوینده و مختاری و مصدق بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 یا روسری یا توسری درخیابان بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 امام مقوایی درماه و مهدی درچاه بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
جنگ وسربازی و پای روی مین بود. 

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
 تجاوز در باغ و کهریزک بود.


 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
خس و خاشاک و هاله نور بود.
 
 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
آتش سوزی در مدرسه شین بود .

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
اعدام کودکان در ملا عام بود. 

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
اعدام هنرمند دختری , نقاش بود.

خاطره هایم از جمهوری اسلامی
خلخالی قاتل ولاجوردی جلاد  بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
تزویر و ریا آخوند نوحه خون بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
عمه در زلزله واحکام و رساله بود .

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
رجم و صلب و سنگسار بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
قطع دست یک متهم در شیراز بود.

خاطره هایم از جمهوری اسلامی
اعدام دزدی برای لقمه ای نان بود. 

خاطره هایم از جمهوری اسلامی
برادران قاچاقچی سپاه پاسداران بود.

 خاطره هایم از جمهوری اسلامی
جنتی فسیل و تمساح یزدی بود.

پای نوشت:
" فسیل" در اینجا "فسیل اندیشه" است وربطی به سنش ندارد و برای جور شدن قافیه شعراز "فسیل" استفاده شده است.

در اینجا منظور از" تمساح یزدی" نه هدف توهین به تمساح هست و نه توهین به مصباح یزدی بلکه به اون ماجرای کاریکاتور و حوادث بعد از آن برمی گردد.


در اینجا منظور از "مدرسه شین"همان مدرسه شین آباد پیرانشهراست و برای جور شدن قافیه از مدرسه شین که خلاصه و اشاره به آن فاجعه بزرگ است استفاده شده است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر